Leder-Favna

Utvikle dine egne lederprinsipper og bli en tryggere leder

Som leder jobber du med mennesker, og du bruker store deler av dagen til å samhandle, forstå og å utvikle andre i sin rolle. Men forstår du egentlig deg selv godt nok? Er du bevisst ditt eget handlingsmønster? Reflekterer du i hverdagen? Føler du deg trygg nok i rollen som leder?

Leder-Favna passer for toppledere, ledere og mellomledere i privat, offentlig og frivillig sektor som ønsker å bli en tryggere leder og utvikle forståelsen av eget lederskap.

Mange ledere i dag forsøker å leve opp til et idealbilde av hvordan en bør fungere i rollen som leder. Det er nærmest en umulig oppgave, og virkeligheten viser at det er vanlig å føle på usikkerhet og redsel. At man ikke strekker til som leder, med de forventningene som stilles. Samtidig er samfunnet rundt oss i stadig utvikling. Bedrifter, produkter, trender og mennesker i konstant endring. Det å skulle lede i en så dynamisk hverdag er utfordrende. Det finnes mange ulike teorier, modeller og forskning på hvordan dette skal gjøres best mulig, men det er ingen enkel oppgave å utøve dette i praksis.  

“Gjennom programmet tar vi utgangspunkt i dine egne verdier, og skaper forståelse for ditt lederskap - med base i hvem du er. Du vil utvikle din egen "lederplattform", et styringsverktøy for deg som leder

Åshild Mongstad - lederutvikler

Løfter til deg som deltaker

I Leder-Favna legges det vekt på å utvikle innsikt og kunnskap om deg selv. Du vil reflektere over din ledelse i dag, og forstå bedre din samhandling med andre mennesker. Etter fullført lederutviklingsprogram i 2023, har vi følgende løfter til deg:

  1. Utvikle din egen "lederplattform"
  2. Økt bevissthet om hvem du er og hva som er dine styrker
  3. Større trygghet i lederrollen
  4. Utvikle dine evner til selvrefleksjon
  5. Bedre forståelse av samspill med andre mennesker
  6. Dyktigere veileder, og bedre rustet til å drive et utviklende lederskap
  7. Mer effektiv hverdags-ledelse

Dette lederutviklingsprogrammet er utviklet av Åshild Mongstad og Tom Karp. Sammen vil de lede programmet fra juni til desember. De er begge høyskolelektorer, har drevet lederutvikling i en årrekke og har begge utgitt bøker om ledelse. Åshild er aktuell med boken “Refleksivt lederskap”, som er blant de mestselgende fagbøkene til Cappelen i 2022.  Tom Karp er en anerkjent professor i ledelse. Han har lang fartstid som leder i forsvaret, og har de siste 20 årene forsket på lederfaget. Programmet skiller seg ut ved at det har en utforskende tilnærming heller enn å komme med en ferdig oppskrift.

Slik fungerer programmet

1. juni starter vi med en felles kick-off for alle deltakerne i programmet. Fra og med august vil lederutviklingsprogrammet gjennomføres fortrinnsvis i mindre grupper, med 6-8 ledere fra ulike bedrifter i hver gruppe. Vi sørger for relevant sammensetning av gruppene, og din gruppe vil bestå gjennom hele programmet. Med den tverrfaglige sammensetningen av mennesker legger vi til rette for ulike perspektiver.

I hver gruppe blir det viktig å skape trygge rammer og tillit til hverandre. Da er det enklere å dele egne erfaringer og utfordringer fra leder-hverdagen.

Vi starter derfor med en døgn-samling, for å sikre en solid faglig start og god relasjonsbygging på tvers av gruppen. Deretter vil det bli 3 ulike workshops frem til desember. Disse vil ha en varighet på 3-4 timer. Mellom hver workshop, vil deltakerne jobbe praktisk og refleksivt med ulike deler av sin hverdags-ledelse. Vi vil også invitere til sosiale treff.

1. juni - Faglig og sosial kick-off
Aug - Døgnsamling
Sep - Workshop
Okt - Workshop
Des - Workshop + avslutning

Før vi starter opp, vil deltakerne gjennomføre en styrke-kartlegging via "strengthscope". Samlingene legges opp til en blanding av teori, praktisk trening, erfaringsutveksling og refleksjon.

Hva ønsker vi av deg som deltaker?

Du bør være åpen for å forstå deg selv, og hvordan du kan påvirke samspillet med andre mennesker gjennom ditt lederskap. Det er viktig at du våger å bli kjent med dine styrker og svakheter. Og ikke minst har et ønske om utvikling. Forskning viser at utvikling skjer i like stor grad mellom samlingene, som på selve samlingene. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til praktisk trening og egenrefleksjon som forberedelse til neste samling.

Bli bedre kjent med Åshild Mongstad og Tom Karp

Åshild Mongstad

Lektor, lederutvikler, forfatter, kurs- og foredragsholder.

Åshild har lang erfaring med å utvikle ledergrupper, og fersk erfaring som coach for ledere og mellomledere.

Hun er forfatter av boken «Refleksivt lederskap», som ble en av Cappelen Damms mest solgte fagbøker i 2022.

Åshild er også en attraktiv kurs- og foredragsholder innenfor faget «ledelse» til næringsliv og bedrifter.

Hun erfarer at mange ledere i dag er utrygge, og sammenligner ofte sine lederegenskaper med et idealbilde av hvordan ledere skal fremstå. Det kan derfor være en god investering å bli bedre kjent med seg selv og sine faktiske, og naturlige lederprinsipper. Basert på dine unike styrker, svakheter og verdier, vil hun hjelpe deg til å utvikle ditt eget lederskap, med base i nettopp dette. Det fører til større trygghet i rollen som leder.

 

Tom Karp

Akademiker, lektor, professor, lederutvikler, kurs- og foredragsholder,

Tom Karp er en anerkjent akademiker med professorgrad i faget «ledelse». Han har forsket på dette i 20 år, og er genuint opptatt av den faktiske hverdagen. Nylig har han forsket på hva ledere i praksis bruker tiden sin på, og vil bidra til å gjøre ledere mer bevisste på dette.

Karp forsker på, og underviser i, organisatorisk ledelse, operativ ledelse, selvledelse, strategisk ledelse og endringsledelse. Han formidler også innen samme temaer, som spaltist og forfatter av faglitteratur.

Karp har også industri- og næringslivsbakgrunn. Han var med på å etablere oljeservice-firmaet Coflexip 1987–1991, samt prosjektleder i samme firma. Karp har også vært prosjektleder og senere direktør i olje- og gassenheten i Kværner i perioden 1992–1999, rådgiver og seniorpartner i strategi-firmaet Preview 1999–2004, og lederutvikler og styreleder i lederutviklings-miljøet Emergence 2008–2012.

Bøkene til Tom Karp

·       Ledelse i sannhetens øyeblikk. Om det å talederskap. Cappelen Akademisk, 2010. 

·       Å ta lederskap i R. Døving & G. Svensson(red.). Leksjoner i markedsanalyse. Abstrakt forlag,2010. 

·       Leading from the Source – Exploring the Bottom ofthe U i Gunnlaugsson, O., Baron, C. & Cayer, M. (red.). Perspectiveson Theory U. Insights from the Field. IGI Global, 2013. 

·       Endring i organisasjoner. Ideologi, teori ogpraksis. Cappelen Damm Akademisk, 2014.  

·       Det beste i deg. Tren din viljestyrke. Kagge Forlag,2015. 

·       From Change Management to Change Leadership i C. Dumasog R. H. Beinecke (red.). Change Leadership. SAGE, 2015. 

·       Transforming Organisations for Organic Growth i C. Dumasog R. H. Beinecke (red.). Change Leadership. SAGE, 2015. 

·       Til meg selv. Om selvledelse. Cappelen DammAkademisk, 2016. 

·       We are asking the wrong question about leadership:The case for "good-enough" leadership. I A.Alvinius (red). Dark Sides of Organizational Behavior and Leadership. InTech,2018. 

·       God nok ledelse. Hva ledere gjør i praksis. CappelenDamm Akademisk, 2019. 

·       God ledelse er å ledes godt nok av de beste. I K. Mellon(red.), God ledelse. København: Hans Reitzels Forlag, 2021.

·       The coproduction of leadership – A processualperspective. I A. Overgaard Thomassen & J. B. Jensen (red.), ProcessualPerspectives on the Co-Production Turn in Public Sector Organizations. Hershey,PA: IGI Global, 2021.

·       Å lede i usikkerhet. CappelenDamm Akademisk, 2022. 

Ta en prat?