Favna Lederutvikling

Bli tryggere i deg selv og ditt lederskap!

Favna Lederutvikling er et lederprogram i Bergen, som bygger på dine styrker og verdier. Her utforsker du ditt lederskap gjennom teori, praktisk trening, sparring og refleksjoner.
Oppstart tirsdag 24. september 2024
Meld din interesse
Meld din interesseMeld din interesse her
30
Plasser totalt
22
Ledige plasser
50
Medlemsbedrifter
134
Aktive deltakere
10
Ledige plasser
12
Plasser totalt
4
Ledige plasser

Et lederutviklingsprogram utviklet og levert av Åshild Mongstad ved Høyskolen Kristiania

Favna lederutviklinger et lederprogram med fokus på å styrke deg som leder. 

 

Programmet kan sees på som et ledelseslaboratorium, der du får teste og prøve ut det teoretiske i din praktiske hverdag. Gjennom veiledning, egenrefleksjon, og sparring med andre ledere i programmet, kan du justere og utvikle deg i lederrollen. 

 

Målet er at du skal bygge din egen ledelsesfilosofi, slik at du står trygt i deg selv og i ditt lederskap. 

 

Åshild Mongstad har utviklet programmet basert på sin fagkompetanse fra Høyskolen Kristiania, hvor hun underviser i master i ledelse. Hun har også lang erfaring med lederutvikling og organisasjonsutvikling i bedrifter. Programmet har derfor en solid faglig bakgrunn, og er basert på nyere ledelsesforskning.

Favna lederutviklinger et lederprogram med fokus på å styrke deg som leder. 

 

Programmet kan sees på som et ledelseslaboratorium, der du får teste og prøve ut det teoretiske i din praktiske hverdag. Gjennom veiledning, egenrefleksjon, og sparring med andre ledere i programmet, kan du justere og utvikle deg i lederrollen. 

 

Målet er at du skal bygge din egen ledelsesfilosofi, slik at du står trygt i deg selv og i ditt lederskap. 

 

Åshild Mongstad har utviklet programmet basert på sin fagkompetanse fra Høyskolen Kristiania, hvor hun underviser i master i ledelse. Hun har også lang erfaring med lederutvikling og organisasjonsutvikling i bedrifter. Programmet har derfor en solid faglig bakgrunn, og er basert på nyere ledelsesforskning.

Slik fungerer programmet

Det hele starter med en felles samling for alle deltakerne i programmet. Deretter vil lederutviklingsprogrammet gjennomføres fortrinnsvis i mindre grupper, med 6 ledere fra ulike bedrifter i hver gruppe. Vi sørger for relevant sammensetning av gruppene, og din gruppe vil bestå gjennom hele programmet. Med den tverrfaglige sammensetningen av ledere legger vi til rette for diskusjoner med ulike perspektiver og erfaringer.

1. Kickoff

Det hele starter med et kickoff, hvor du får satt deg inn i den faglige litteraturen som ligger til grunn for programmet. Her får du møte Åshild Mongstad og Bård Fyhn. Vi blir kjent med hverandre, har en forventningsavklaring, og går gjennom en styrkekartlegging.

  • Dato: Tirsdag 24. september 2024, kl. 11.30-16.30
  • Sted: Bod 24

2. Døgnsamling

Vi samles til en døgnsamling fra frokost til lunsj neste dag, i vakre omgivelser. Her har vi fokus, går i dybden på verdikartlegging, og jobber med den enkeltes ledelsesfilosofi.

Vi er i et utforskningsmiljø, hvor vi jobber med praktiske øvelser. Vi får teste, prøve og reflektere i grupper. På kvelden skal vi ha det hyggelig sammen, med en god middag.

  • Dato: Onsdag 2. oktober kl. 09.00 - torsdag 3. oktober kl. 12.00
  • Sted: Bekkjarvik Gjestgiveri, Tønnefabrikken

3. Refleksjonslab

Utover høsten/vinteren blir det tre samlinger, refleksjonslabber, hvor du utforsker din ledelse ytterligere. Du tar i bruk det du har lært om deg selv og din ledelse. På samlingene møter du gruppen din, hvor dere deler erfaringer, reflekterer og får veiledning.

Mellom hver samling blir det lagt opp til refleksjon og praktisk trening på arbeidsplassen.

  • Datoer avtales i gruppene
  • Varighet 3-4 timer per samling

Konkret og varig endring

I programmet legges det vekt på å utvikle innsikt og kunnskap om deg selv. Du vil reflektere over din ledelse i dag, og forstå bedre din samhandling med andre mennesker.

I Favna Lederutvikling får du

Bli bedre kjent med deg selv som leder

Utvikle trygghet, styrke og forståelse av lederrollen din

Utforsk potensialet i hvordan du kan lede andre best mulig

Bli bedre kjent med viktigheten av tankesett og mentalisering

Identifiser dine fokusområder du ønsker å videreutvikle i programmet

Bygge din egen ledelsesplattform (prinsipper og styringsverktøy)

Favna Lederutvikling fasiliteres av Åshild Mongstad, i samarbeid med Bård Fyhn

Favna HR fasiliteres av Jøri Horverak

Åshild Mongstad
Lektor, lederveileder, foredragsholder, kursholder og forfatter. Utvikler potensialet i ledere ved å fokusere på styrker og det positive i den enkelte.

Dette lederutviklingsprogrammet er utviklet av Åshild Mongstad. Sammen med Bård Fyhn, vil de lede programmet fra august til desember. Mongstad er lektor på Høyskolen Kristiania, og har drevet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i 12 år. Hun er aktuell med boken “Refleksivt lederskap”, som er blant de mestselgende fagbøkene til Cappelen i 2022. Åshild er utdannet sykepleier og sosialantropolog, og har blant annet erfaring fra akuttpsykiatrien. Hun er spesielt opptatt av fagfeltet "positiv psykologi".

Bård Fyhn
Forsker, lederutvikler, forfatter og foredragsholder. Anerkjent innen fagfeltet "psykologisk trygghet". Brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

Bård Fyhn er anerkjent innen temaet "psykologisk trygghet". Han har de siste årene vært PhD stipendiat ved NHH Norges Handelshøyskole, hvor han har forsket på psykologisk trygghet i team. Fyhn er utdannet ved sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Han er nå ansatt som programleder ved NHH Executive og forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning. Bård er en aktiv foredragsholder og brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

Pris

kr. 59.500,- eks mva

Inkluderer:

• Strenghtscope-kartlegging fra Lent

• Bestselger-boken "Refleksivt Lederskap" av Åshild Mongstad

• Alle kostnader knyttet til samlinger, bevertning og opphold til døgnsamling

Varighet fra september til januar

Mulighet for vedlikeholdsmodul etter endt program

Meld deg på
Hva ønsker vi av deg som deltaker?

Du bør være åpen for å forstå deg selv, og hvordan du kan påvirke samspillet med andre mennesker gjennom ditt lederskap. Det er viktig at du våger å bli kjent med dine styrker og svakheter. Og ikke minst har et ønske om utvikling. Forskning viser at utvikling skjer i like stor grad mellom samlingene, som på selve samlingene.

Sitat fra tidligere kursdeltakere

Har denne hausten fått anledning til å stoppe opp og utforske både meg sjølv og mitt lederskap saman med Åshild, og resten av gjengen i den første gruppa i Favna sitt lederutviklingsprogram. For en reise det har vore. Sit att med mange inntrykk og mykje lærdom. Kjenner du deg litt utrygg i deler av lederrollen, eller er du på søken etter ny lærdom og refleksjonar? Ikkje nøl med å meld deg på!

Geir Nedrebø - regionleder i Norsk Gjenvinning

Gjennom fokus på å utvikle min personlige lederplattform har programmet hjulpet meg med å bli mer bevisst mine styrker og verdier. Denne bevisstheten har gjort meg tryggere som leder, og den har gitt meg et godt fundament å bygge min lederstil på. Programmet balanserer teori og praksis på en god måte, og jeg opplever at jeg nå er bedre rustet til å håndtere utfordringer, samt forstå hvordan jeg påvirker mine omgivelser og motsatt. Erfaringsutveksling og nettverksbygging med andre ledere i programmet har også vært verdifullt. Anbefaler programmet for de som ønsker å styrke sin lederidentitet.

Marion Børnes - Regional Manager Bergen i MDE

Sitat fra kursdeltaker 2023
Eg har gjennom meir enn 20 år i samme selskap fått anledning til å ta fatt på nye utfordringer. Dette hovedsakelig på bakgrunn av brei erfaring og fagkunnskap. Som leder, utan lederutdanning, kjente eg på behovet for å auke min kompetanse i lederfaget. Eg ønskte å fylle på «verktøykassen» med gode lederverktøy, samt å bli tryggare i rollen som leder.

Som tilflytta bergenser såg eg òg verdien av å styrke mitt ledernettverk i regionen.  

Å ha fullført lederprogrammet til Favna har gitt meg stor verdi. Programmets mantra om å stoppe opp og reflektere har eg tatt med meg både i arbeid- og privatliv. Å forstå at det ikkje nødvendigvis finnast ein verktøykasse, men heller å forstå at det er positiv psykologi og samhandling mellom mennesker som dannar grunnsteinar i godt lederskap. Åshild har fantastiske egenskaper som menneskekjenner og utvikler, og har lykkast i å skape ein arena der åpenhet og engasjement falt alle naturleg. Samtlige i gruppa delte og bydde på seg sjølv trygt veileda av Åshild.  

Godt lederskap handlar om å forstå sin eigen og andre sin adferd. Den einaste måten å trene på dette er å stoppe opp og reflektere.

Takk til Åshild, Favna og alle på gruppen!

Dersom du fortsatt lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt!
Kontakt oss

Galleri

Et lite innblikk i aktiviteter vi har gjort til nå!

Ta kontakt for å melde deg på eller for mer informasjon

Ta kontakt for å melde deg inn eller for mer informasjon

Mer informasjon

Mer informasjon

Vil du vite mer?