Favna Lederutvikling

Program for høsten 2023 er i gang. Ny oppstart 31. januar 2024 i Favnas lederutviklingsprogram - Utvikle din egen ledelsesplattform

Gjennom lederprogrammet ønsker vi at du skal utvikle forståelsen av ditt lederskap. Lederutvikling handler mest om å forstå psykologien i egen og andres atferd. Vårt lederprogram er teoretisk forankret i positiv psykologi hvor vi utforsker den enkeltes styrker og verdier og bygger på dem for å bygge vår mentale ryggrad. Du vil også bli kjent med andre ledere i ledernettverket.
55
Medlemsbedrifter
132
Aktive deltakere
5
Ledige plasser
12
Ledige plasser igjen

Er du klar for å stoppe opp og utforske ditt lederskap og trene på å anvende dine styrker og verdier i praksis?

Lederutviklingsprogrammet passer for ledere som ønsker å sette av tid og er villige til å utfordre sitt syn på både seg selv som leder og hva det vil si å lede.

Når vi stopper opp og utforsker hvordan vi anvender våre verdier, vil det bidra til at du forstår deg selv og menneskene rundt deg bedre. Gjennom et lederprogram som er praktisk og er koblet til din hverdag vil du oppleve at teorien blir levendegjort. Du vil stå tryggere i deg selv, fordi vet mer om hvorfor vi mennesker er og handler slik vi gjør, og hvorfor vi misforstår hverandre.

Du får kartlagt dine styrker. Du vil få dem tilgjengelig digitalt, og gjennom programmet får du bygge din lederplattform som vil kunne være en styrke og et styringsverktøy i hverdagen.

Åshild Mongstad - fra Høyskolen Kristiania. Samarbeider med Favna innen lederutvikling.

image of Åshild Mongstad

Har denne hausten fått anledning til å stoppe opp og utforske både meg sjølv og mitt lederskap saman med Åshild, og resten av gjengen i den første gruppa i Favna sitt lederutviklingsprogram. For en reise det har vore. Sit att med mange inntrykk og mykje lærdom. Kjenner du deg litt utrygg i deler av lederrollen, eller er du på søken etter ny lærdom og refleksjonar? Ikkje nøl med å meld deg på!

Geir Nedrebø - regionleder i Norsk Gjenvinning

Konkret og varig endring

I programmet legges det vekt på å utvikle innsikt og kunnskap om deg selv. Du vil reflektere over din ledelse i dag, og forstå bedre din samhandling med andre mennesker. I lederutviklingsprogrammet har vi fokus på dette ->

Bli bedre kjent med deg selv som leder

Utvikle trygghet, styrke og forståelse av lederrollen din

Utforsk potensialet i hvordan du kan lede andre best mulig

Bli bedre kjent med viktigheten av tankesett og mentalisering

Identifiser dine fokusområder du ønsker å videreutvikle i programmet

Bygge din egen ledelsesplattform (prinsipper og styringsverktøy)

Mer om innholdet

Meld din interesse her
Hvordan fungerer programmet?

Det hele starter med en felles samling for alle deltakerne i programmet. Deretter vil lederutviklingsprogrammet gjennomføres fortrinnsvis i mindre grupper, med 6 ledere fra ulike bedrifter i hver gruppe. Vi sørger for relevant sammensetning av gruppene, og din gruppe vil bestå gjennom hele programmet. Med den tverrfaglige sammensetningen av ledere legger vi til rette for diskusjoner med ulike perspektiver og erfaringer.

I hver gruppe blir det viktig å skape trygge rammer og tillit til hverandre. Da blir det enklere å dele om seg selv og sine utfordringer fra leder-hverdagen.

Vi gjennomfører derfor en døgn-samling, for å sikre en solid faglig start og god relasjonsbygging på tvers av gruppen. Deretter vil det bli 3 ulike workshops, der du utforsker din ledelse ytterligere. Disse vil ha en varighet på 3-4 timer. Mellom samlingene vil det bli lagt opp til praktisk trening og egenrefleksjon som forberedelse til neste samling. Vi vil også invitere til sosiale treff.

  • 31. januar 2024 - Kick off for alle deltakere
  • 7. - 8. februar 2024 - Døgnsamling for gruppene
  • Dato avtales i gruppene - Ledelses-lab (halv dag)
  • Dato avtales i gruppene - Ledelses-lab (halv dag)
  • Dato avtales i gruppene - Ledelses-lab (halv dag)

Før vi starter opp, vil deltakerne gjennomføre en styrke-kartlegging. På samlingene legges det opp til en blanding av teori, praktisk trening, erfaringsutveksling og refleksjon.

Hva ønsker vi av deg som deltaker?

Du bør være åpen for å forstå deg selv, og hvordan du kan påvirke samspillet med andre mennesker gjennom ditt lederskap. Det er viktig at du våger å bli kjent med dine styrker og svakheter. Og ikke minst har et ønske om utvikling. Forskning viser at utvikling skjer i like stor grad mellom samlingene, som på selve samlingene.

Dersom du fortsatt lurer på noe, ikke nøl med å ta kontakt med oss!

Lederutviklingsprogrammet er utviklet av Åshild Mongstad fra Høyskolen Kristiania

Åshild Mongstad
Lektor, lederveileder, foredragsholder, kursholder og forfatter. Utvikler potensialet i ledere ved å fokusere på styrker og det positive i den enkelte.

Dette lederutviklingsprogrammet er utviklet av Åshild Mongstad. Sammen med Bård Fyhn, vil de lede programmet fra august til desember. Mongstad er lektor på Høyskolen Kristiania, og har drevet med lederutvikling og organisasjonsutvikling i 12 år. Hun er aktuell med boken “Refleksivt lederskap”, som er blant de mestselgende fagbøkene til Cappelen i 2022. Åshild er utdannet sykepleier og sosialantropolog, og har blant annet erfaring fra akuttpsykiatrien. Hun er spesielt opptatt av fagfeltet "positiv psykologi".

Bård Fyhn
Forsker, lederutvikler, forfatter og foredragsholder. Anerkjent innen fagfeltet "psykologisk trygghet". Brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

Bård Fyhn er anerkjent innen temaet "psykologisk trygghet". Han har de siste årene vært PhD stipendiat ved NHH Norges Handelshøyskole, hvor han har forsket på psykologisk trygghet i team. Fyhn er utdannet ved sjøkrigsskolen og har lang erfaring fra operativ tjeneste og lederutvikling i Forsvaret. Han er nå ansatt som programleder ved NHH Executive og forsker ved Samfunns- og Næringslivsforskning. Bård er en aktiv foredragsholder og brenner for å gjøre forskning tilgjengelig og praktisk.

Galleri

Et lite innblikk i aktiviteter vi har gjort til nå!

Mer informasjon

Mer informasjon

Vil du vite mer?