Om oss

Relasjonsbygging satt i system.

Favna er et nyetablert Bergens-selskap med store ambisjoner. Vi samler mennesker og bedrifter i regionen til relevante og skapende møteplasser. Formen og målet med disse nettverkstreffene vil variere, og de vil være tilpasset ulike roller i både store og små selskaper. I Favna tilrettelegges det for utvikling, samarbeid og synergier på tvers av bransjer.

Favna benytter dyktige, eksterne fagpersoner til våre fagsamlinger og workshops, der fokuset er kompetanseheving eller personlig utvikling.

I 2023 etablerer Favna to ulike nettverk. Vi tilbyr nettverk for ledere, gjennom et lederutviklingsprogram med fokus på refleksivt lederskap. Parallelt lanseres et B2B-nettverk for selgere og ledere som ønsker å skape mer business og læring for sin bedrift.

Etterhvert er ambisjonen vår å utvikle flere nettverk innenfor flere fagområder. Med et ambisiøst mål om å bidra til å utvikle bedrifter og ansatte fra regionen vår.

LederFavna

Vi tilbyr nettverk for ledere, gjennom et lederutviklingsprogram med fokus på refleksivt lederskap.

B2B-Favna

Et B2B-nettverk for selgere og ledere som ønsker å skape mer business og læring for sin bedrift.

Kommer!

flere nettverk innenfor flere fagområder

“Hva er vel mer meningsfullt enn å kunne bidra til at andre lykkes?!”
Monica og Lars Petter
Favna

Favnere

Klar for å legge til rette for dere!

Monica Sandvik
Partner
Mobil: +47 416 61 644
monica@favna.no

Fjellgeit og stolt sogning (nynorsk-alibiet i teamet)

Lars Petter Mongstad
Partner
Mobil: +47 474 14 884
larspetter@favna.no

Livsglad bergenser som elsker å konkurrere!

Relevant erfaring på teamet

Salg og salgsledelse
Kundeansvar og kundeoppfølging
Drift av B2B-nettverk og lederutviklingsprogram
Digitalt salg, tjenestesalg og produktsalg
Styreverv
Konferansier-rollen
Planlegging og gjennomføring av arrangement o.l.
God forstaelse av B2B-salg fra like bransjer
Lederutvikling