Synlighet deler av sin kompetanse med Favna-medlemmene

Helt siden Synlighet ble startet, har kunnskapsformidling og deling vært en del av kulturen til selskapet. Nå kan du som Favna-medlem nyte godt av dette, gjennom tre knallgode fagsamlinger som inneholder teori, caser og de viktigste komponentene innen digital markedsføring og salg. Første fagsamling er allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger. Neste fagsamling blir 14. november, og vi anbefaler alle å melde seg på! 

– Vi oppfordrer deg til å delta dersom du har en genuin interesse for å forstå mer om hva som får dine kunder til å handle, og hva som må til for at dere kan jobbe bedre og tettere sammen i egen organisasjon for å nå ut i deres markeder, sier Jarle Alvær, byråleder i Synlighet.

Ifølge Synlighet passer fagsamlingene best for dem som jobber med markedsføring. Men de understreker at det er like relevant for daglig leder og salgssjef, som for markedssjefen og de som håndterer markedsføringen i bedriften. Det er ikke noe krav at man har deltatt på alle samlingene.

– Sånn sett bør alle delta. Dette er nyttige tre timer gange to, som gir deg masse å jobbe med når du kommer tilbake på kontoret! Bli med – få mer å gjøre, smiler Jarle. 

– Naturlig å ta med oss samme tilnærming inn i Favna


Siden Synlighet så dagens lys for over 20 år siden, har kunnskapsformidling og deling vært en viktig del av deres “way of work”. De har klokketro på at det å dele kunnskap er en unik måte å bygge kjennskap på.

– Vi har e-bøker, blogg, webinarer og frokostmøter som vi tilgjengeliggjør for alle som vil lære mer om hva de selv kan gjøre for å sikre seg bedre digital synlighet. Da vi ble med i Favna var det naturlig for oss å ta med oss samme tilnærming inn i nettverket. Det er også en fin måte å lære hverandre å kjenne, når man får koblet caser og teori med noe konkret for hver av deltakerne, sier han. 

Tok et dypdykk i viktigheten av innsikt

På første fagsamling gikk man gjennom innsikt og viktigheten av dette. 

– Om man skal oppsummere hvordan lykkes med markedsarbeid med et ord, ville det vært relevans. Vi må nå en relevant målgruppe med et relevant budskap/produkt/innhold i en kanal som er relevant og aller helst på et relevant tidspunkt. For å få det til trenger vi innsikt. Den som har mest innsikt og klarer å bruke denne både strategisk og operativt, kommer alltid til å ligge et par steg foran dem som ikke får det til eller arbeider aktivt med innsiktsarbeid.

På fagsamlingen delte Synlighet hvordan man kan skaffe seg mer “gratis” innsikt ved å bruke det som finnes av tilgjengelige verktøy.
– Det er mye man kan finne ut av om markedet, konkurrenter og ikke minst seg selv, ved å ta en digital audit av seg selv. Det handler ikke om å ettergå eget eller andres arbeid, men å få innsikt i kundereisen deres kunder og interessenter har. I dette ligger det veldig store muligheter som man må se opp mot egne prioriteringer og valg. Egne analyser uten reell innsikt og forståelse av baksiden gir aldri det hele og fullstendige bildet. Til det må man kunne analysere tallene på innlogget konto, benytte betalte tjenester eller gjennomføre kvalitative og kvantitative undersøkelser, understreker Jarle. 

Spennende tema på de to neste samlingene

Å samle innsikt er spennende, men å bruke innsikt er nyttig. På førstkommende samling 14. november skal man se mer på hvordan vi omformer innsikt til strategi.

– Vi skal se på kundereisen, målsetninger, “Jobs to be done” og vi skal utfordre deltakerne til å selv jobbe litt med seg og sitt – i fellesskap, sier han. 

På siste samling kobler man de to store temaene salg og marked, sett i lys av hva man har gjennomgått på de to første samlingene.

– Kommunikasjon og samarbeid mellom salgs- og markedssjef er noe vi vet er krevende for de aller fleste. Selv når det er en og samme person eller store avdelinger. Vi ser mer på prosesser, samhandlinger og caser for B2B, sier Jarle. 

Samarbeider med Favna om kurslokaler

Det var naturlig for oss å henvende oss til Favna-nettverket når lokasjon for samlingene skulle velges.

– Hilde i Vestenfjeldske og V39 har, via Favna, vært fantastisk. Hun tok ballen raskt og gav oss omvisning og la til rette for at vi kunne samles hos dem. Dessverre for oss er V39 populært og vi har vokst ut av det rommet vi hadde på første samling. Da er det like kjekt å si at når man sier til Favna-medlemmene at vi må tenke litt nytt på neste samling, så hiver Lucie i Bergen Racketsenter seg rundt og tilbyr egne lokaler. Helt gull, avslutter Jarle Alvær.  

Bergen Racketsenter inviterer de som ønsker til morgen-padel før fagsamlingen den 14. november. Mer informasjon og påmelding kommer til de som har meldt seg på samlingene.

Ta en prat?