Motivati inn som ny kommersiell partner i Favna

Foto: Tove Lise Mossestad

I Favna er vi opptatt av å bygge gode og trygge arbeidsrelasjoner. Derfor er vi også stolte av å inngå et større kommersielt samarbeid med akkurat Motivati. Sammen skal vi jobbe for å bidra til enda bedre arbeidsdager for folk på Vestlandet.

Motivati er en lokal Bergensbedrift som jobber for mye av det samme som vi i Favna står for, nemlig å skape utvikling gjennom dialog og samarbeid til fordel for organisasjoner.

Motivati gir deg innsikt i hva dine ansatte trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ og andre nyttige undersøkelser, hjelper verktøyet deg å identifisere utviklingsmuligheter på arbeidsplassen og i den viktige medarbeidersamtalen.

Pådriver for bærekraftige arbeidsplasser

Motivati er utviklet for å omfatte oppfølgingen gjennom hele ansattreisen, og målet er å forenkle hverdagen for deg som leder.

"Vi ønsker å bidra til at virksomheter og ledere tar vare på den ambisiøse målsettingen som ligger i å skape gode og bærekraftige arbeidsplasser," forteller Cecilie Lycke, daglig leder i Motivati.

"Når du lykkes med dette, øker både motivasjonen og lønnsomheten. Kombinasjonen av skyteknologi og solid HR-kompetanse har gitt oss muligheten til å utvikle et verktøy som forenkler, forsterker og effektiviserer samspillet mellom medarbeider og leder," fortsetter hun.

Lycke påpeker at dialog er det viktigste redskapet en leder har for å utvikle sine medarbeidere. Det er en av grunnene til at de har utviklet Motivasjonsanalysen™, basert på ledende motivasjonsteori.

Undersøkelsen sendes ut til dine ansatte før medarbeidersamtalen, og analysen fremhever hvilke motivasjonsfaktorer som er viktigst for den enkelte medarbeideren for å trives og prestere på jobben. Du får et klart bilde av hvordan den ansatte opplever arbeidssituasjonen. Denne informasjonen gir både deg og medarbeideren muligheten til å forberede dere bedre, og gjør samtalen mer skreddersydd til den enkeltes behov.

"For å sikre god støtte gjennom hele ansattreisen, tilbyr vi ulike undersøkelser for oppfølgingssamtaler med nyansatte, sluttsamtaler og kartlegginger av arbeidsmiljøet. Det dere blir enige om i samtalene forankres i den ansattes handlingsplan, og sammen

kan dere sette kompetansemål i vår kompetansemodul," sier Lycke om verktøyet.

Samarbeidet med Favna

Når det gjelder grunnen til at de nå vil inngå et strategisk partnerskap med oss i Favna, forteller hun: "Samarbeidet med Favna er verdifullt, ettersom det gir oss muligheten til å bli kjent med mange ulike virksomheter, samtidig som vi deler vår kunnskap med flere. Vi opplever at Favna har skapt en arena med tillit, trygghet og åpenhet mellom mange ulike mennesker og bedrifter på kort tid."

"Vi bygger på mange av de samme verdiene. Motivati ønsker å hjelpe bedrifter med å skape gode interne relasjoner ved hjelp av verktøyet og gjennom å dele vår kunnskap. Dette ser vi også at Favna gjør ved å skape en arena for relasjonsbygging og læring mellom bedrifter."

Vi i Favna gleder oss til å samarbeide med Motivati for å skape best mulige arbeidsdager for ledere og ansatte.

Ta en prat?