Leder-lab, gruppesamling

October 2023

Vi samler gruppene til en tredje samling for året.

Mer informasjon kommer.