Leder-lab, gruppesamling

November 2023

Vi samler gruppene til en fjerde samling for året.

Mer informasjon kommer